W poniedziałek 18.I.2021r. rozpoczynają się zajęcia

stacjonarne w kl. I-III. Zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS oraz MZ
każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie
powinna mieć możliwości kontaktowania się ze sobą lub ten
kontakt powinien być ograniczony do minimum.
W związku z tym:
Kl. 0, I a, I b – wejście do szkoły od strony boiska, szatnia
przy starej sali gimnastycznej. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się
w salach lekcyjnych jak do tej pory.
Kl. II a, II b – wejście główne od ul. Wyzwolenia , szatnia
obok pokoju pracowników obsługi. Zajęcia lekcyjne będą
odbywały się w salach jak do tej pory.
Kl. III a, III b – wejście łącznikiem pomiędzy budynkiem
szkoły podstawowej i gimnazjum , szatnia przy bibliotece
szkolnej. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się : kl. III a w sali nr 14,
kl. III b sala nr 17 (budynek szkoły podstawowej).
Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły zgodnie z
dotychczasowym planem lekcji.
Autobusy będą kursowały wg. dotychczasowego rozkładu jazdy.
Dożywianie uczniów rozpoczyna się we wtorek tj. 19.I.2021r.

Wiesław Popek
Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie


Login