Informuję, że w Szkole Podstawowej w Strzegowie będzie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty 2021.

 

Harmonogram egzaminu 

  • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 – języki angielski

 

Przebieg próbnego egzaminu ósmoklasisty

Egzamin zostanie  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Zakres materiału

Uwaga, uczniowie na próbnym egzaminie mogą spodziewać się również zadań z materiału, którego jeszcze nie zdążyli przerobić na zajęciach.

- Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca, do których trzeba będzie wrócić i omówić.


Login