Informuję, że w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie będzie przeprowadzony próbny egzamin maturalny 2021.

Harmonogram egzaminów:

  • 3 marca, godz. 9 - język polski – poziom podstawowy
  • 4 marca, godz. 9 - czwartek matematyka – poziom podstawowy,
  • 5 marca, godz. 9 - piątek język angielski – poziom podstawowy
  • 8 marca, godz. 9 - język angielski – poziom rozszerzony,
  • 9 marca, godz. 9 - język polski – poziom rozszerzony,
  • 11 marca, godz. 9 - biologia – poziom rozszerzony,
  • 12 marca, godz. 9 - chemia – poziom rozszerzony,
  • 15 marca, godz. 9 - historia – poziom rozszerzony
  • 16 marca, godz. 9 - geografia – poziom rozszerzony

 

Przebieg próbnego egzaminu  maturalnego.

Egzamin zostanie  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.


Login