ZARZĄDZENIE  Nr   6/2020/2021

Dyrektora  Zespołu Szkół w Strzegowie

z dnia 06.11.2020r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Strzegowie od dnia 09.11.2020r.

 

 

       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Nauki  z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje .

 

§1.

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki wprowadzam z dniem 09.11.2020r., na czas do niedzieli 29.11.2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej kl. I-VIII  i Liceum Ogólnokształcącego – nauczanie  zdalne.

 

     Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada 2020 r.  przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych . Oznacza to, że uczniowie klas I-VIII oraz I-III liceum  do 29 listopada 2020 r.  będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

     Zajęcia dla dzieci w oddziale przedszkolnym ( kl. „0”)  pozostają bez zmian. ( tryb stacjonarny ) .

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

 

mgr Wiesław Popek

 Załącznik nr 1

 


Login