1.IX.2020r. (wtorek)

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie przebiegało zgodnie z wytycznymi MEN, GIS , MZ oraz Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół w Strzegowie  od 1.IX.2020 r.

- godz. 8.15 msza św. w kościele parafialnym (dla osób chętnych)

- godz. 9.10 kl. 0 , kl. I a, kl. I b – spotkania rodziców, uczniów i wychowawców  w hali sportowej.

Po krótkiej części informacyjnej przejście do wyznaczonych sal lekcyjnych z uwzględnieniem zasad sanitarnych (zachowanie odstępu, rodzice i nauczyciele w maseczkach).

----------------------------------

Kl. II-VIII i kl. I-III LO

- godz. 8.15 msza św. w kościele parafialnym (dla osób chętnych)

- godz. 9.10 – spotkanie z wychowawcami  w wyznaczonych klasach

Rodzice kl. II-III SP mogą przebywać przy klasach do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych tylko 1.IX.2020 r. W pozostałe dni doprowadzają i oczekują na swoje dzieci przy szatniach zachowując zasady sanitarne (odstęp, maseczki).

W następnych dniach nauki rodzice dzieci kl. 0, kl. Ia , kl. I b mogą przebywać przy klasie do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, do dn.11.IX.2020r. zachowując zasady sanitarne.

Po spotkaniach  w klasach powrót do domu. Odjazd autobusów o godz. 10.00.

Autobusy będą kursowały tak jak w roku ubiegłym.

 

 Wychowawstwa rok szk. 2020/2021

 
Lp Klasa Nr sali Wychowawstwa                    
1 0 1 Jastrzębska Monika  
2 I a 2 Gawryszewska Beata
3 Ib 3 Celmer Magdalena
4 II a 7 Pawłowska Irena                             
5 II b 5 Pauba Agnieszka
6 III a 6 Biranowska Andżelika                    
7 III b 8 Dymek Dagmara                             
8 IV a 3 Mańkowska Agnieszka                 
9 IV b 2 Kuligowska Małgorzata                 
10 V a 9 Besser-Pawłowska Renata            
11 V b 13 Pauba  Ryszard                               
12 VI a 5 Falkiiewicz Jadwiga                         
13 VI b 15 Makowska Anna                             
14 VI c 4 Wędrowski Robert                         
15 VII a 10 Kowalewska  Małgorzata               
16 VIIb 8 Kwiatkowska Ewa                            
17 VII c 14 Kwilman  Marta                               
18 VIII a 12 Wąsiewska-Cytloch Marzena        
19 VIII b 17

Bramorska Małgorzata                  

 

LO

 
20 24 Wilczewska Jolanta                        
21 II A 25 Osiński Tomasz
22 II B 23 Krysiak  Joanna                              
23 III 27 Błazińska Lidia                                

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

Wiesław Popek


Login