Dyrektora  Zespołu Szkół w Strzegowie z dnia 12.03.2021r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki  w Strzegowie (klasy 1-3 ) od dnia 15.03.2021r.

 

   Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dn. 11 .03.2021 r.   zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§1.


         W związku  z  wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych od dnia 15 marca 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego wprowadzam  z dniem 15.03.2021 r.  na czas  do 28.03.2021 r.  częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły  ( klasy  1 – 3 szkoły podstawowej   ) – nauczanie hybrydowe

§2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

  • Od 15 – 19 marca br. w klasach: 0, I a , I b  i II b zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Klasy II a , III a i III b odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
  • Od 22 – 26 marca br. w klasach: 0 , II a , III a i III b zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Klasy  I a , I b  i II b  odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
  • Klasy IV- VIII oraz I-III LO nadal odbywają zajęcia w formie zdalnej.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Stachowicz Katarzyna – v-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie


Login