Dyrektora  Zespołu Szkół w Strzegowie

z dnia 19 III 2021r.

 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Strzegowie od dnia 22.03.2021r.

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dn. 18.03.2021r.   zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam  co następuje

 

§1.

 

        Wprowadzam z dniem 22 III 2021r. do dn. 9 IV 2021r. częściowe ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół w Strzegowie :

- uczniowie kl. I-III  – nauczanie  zdalne

-uczniowie oddziału przedszkolnego-  nauczanie stacjonarne

- uczniowie kl.  IV-VIII oraz LO - nauczanie zdalne

 

§2.

 

Wprowadzam zakaz korzystania z obiektów sportowych

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Stachowicz Katarzyna – v-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie


Login