Informacja na temat zwrotu  książek i podręczników 

do biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Strzegowie

       Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur, podręczników szkolnych oraz innych materiałów. Na czas trwającej pandemii COVID-19  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW  I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

 1. Zwrot podręczników i wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 19.06 .2020 r. do 23.06.2020 r.
 2. Miejscem zwrotu książek będzie biblioteka szkolna .
 3. Osoby zwracające podręczniki / wypożyczone książki wchodzą do szkoły wejściem od parkingu szkolnego ( dawne wejście do Gimnazjum ) i udają się bezpośrednio do biblioteki , a wychodzą łącznikiem.
 4. 4.Rodzic/Uczeń podczas zwrotu książek powinien używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz w trakcje oczekiwania na wejście do biblioteki przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
 5. Uczniowie zobowiązani są przygotować komplet podręczników przez wyjęcie zbędnych kartek , usunięcie zapisów ołówkiem , sklejenie kartek , usunięcie naklejek i okładek , zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych .
 6. Uczniowie/ Rodzice do biblioteki wchodzą pojedynczo.
 7. Podręczniki są zwracane przez Uczniów/Rodziców w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.

 

 

Harmonogram zwrotu podręczników:

19 czerwca 2020 (piątek)

 1. 8a - 19 czerwca (piątek) godz. 9.00
 2. 8b - 19 czerwca (piątek) godz. 10.00

Komplet w klasie ósmej obejmuje 12 podręczników.

Klasy 8 muszą w całości rozliczyć się z biblioteką, a informację o rozliczeniu wychowawcy klas otrzymają w formie elektronicznej.

19 czerwca 2020 (piątek)

 1. 6 a - 19 czerwca (piątek) godz. 11.00
 2. 6 b - 19 czerwca (piątek) godz. 12.00
 3. 6 c - 19 czerwca (piątek) godz. 13.00

Komplet w klasie szóstej  obejmuje 8  podręczników.

22 czerwca 2020 (poniedziałek)

 1. 5 a - 22 czerwca (poniedziałek) godz. 9.00
 2. 5 b - 22 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00
 3. 5 c - 22 czerwca (poniedziałek) godz. 11.00

Komplet w klasie szóstej  obejmuje 10  podręczników.

23 czerwca 2020 (wtorek)

 1. II a i II b - 23 czerwca (wtorek) godz. 9.00
 2. III a i III b - 23 czerwca (wtorek) godz. 10.00

Komplet w klasach II i III   obejmuje 4  podręczniki.

Uwaga :

Uczniowie klas I a, I b , 4 a , 4 b , 7 a i 7 b nie zwracają podręczników  do biblioteki szkolnej . Zobowiązani są jednak do zwrotu książek  wypożyczonych z biblioteki  . Termin to – 23 czerwca 2020 r. ( wtorek ) w godz. 10.00- 14.00 . Termin ten dotyczy również zwrotu książek przez klasy I  i II LO.


Login