REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

2. Obiady wydawane są dla:

a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b) dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS

c) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

3. Posiłki wydawane są w godzinach (dyrektor dostosowuje godziny wydania posiłków do pracy szkoły) np.:

a) 9.50 – 10.30 klasy 0-III

b) 10.35 – 10.45 klasy IV-VI

c) godz. 11.30 – 11.50 VII, VIII + LO

4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Wcześniej należy zgłosić absencję w sekretariacie szkoły.

7. Obiady wydawane są tylko za okazaniem abonamentu.