18 września Kościół wspomina świętego Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży. Dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie jest to dzień szczególny, gdyż od 1928 roku nasza placówka nosi jego imię. Mimo, że Staś Kostka żył w XVI wieku, to wciąż odkrywamy w nim wartości, które zachwycają i mobilizują do pracy nad sobą.
 
Stasia Kostkę możemy naśladować m. in. w zdobywaniu wiedzy, stawianiu sobie wyzwań (celów), rozwijaniu wiary i byciu wytrwałym.
 
Uroczystości ku czci naszego Patrona rozpoczęły się w piątek 17 września 2021r. w miejscowym kościele, gdzie w intencji licznie zgromadzonych uczniów nauczycieli i rodziców, o godzinie 8:30 mszę świętą odprawił ks. proboszcz Józef Błaszczak, a o godzinie 10:00 ks. Dariusz Nowotka. W czasie homilii ks. proboszcz podkreślił rolę znaku krzyża w naszym życiu i zachęcił do dawania świadectwa swej wiary. Nie zabrakło też poświęcenia przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych.
 
Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie z klasy Vb oraz zespół Dona Nobis.
 
Tego dnia w naszej szkole odbyła się również bardzo ważna uroczystość jaką jest ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, zaproszonych rodziców oraz starszych kolegów zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia.
 
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor Wiesław Popek oraz Pani wicedyrektor Katarzyna Stachowicz dokonali symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Od tej chwili dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Zostały wręczone dzieciom dyplomy, a także upominki od Szkolnej Rady Rodziców.
 
Kochane Pierwszaki!
 
Życzymy Wam sukcesów w nauce. Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością. Powodzenia!