Witamy na stronie Zespołu Szkół w Strzegowie

ZARZĄDZENIE NR 3/2018/2019

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie zmieniające Zarządzenie nr 2 /2018/2019 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

§1

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkół ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 dla:

 

- Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki oraz oddziały gimnazjalne        (max 8 dni)

2.XI.2018r. (piątek ) – dzień po1 listopada

10.IV.2019r. (środa) – egzamin gimnazjalny część humanistyczna

11.IV.2019r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza

12.IV.2019r. (piątek) – egzamin gimnazjalny część językowa

15.IV.2019r. ( poniedziałek) – egzamin ośmioklasisty j. polski

16.IV.2019r. ( wtorek) – egzamin ośmioklasisty matematyka

17.IV.2019r. ( środa) – egzamin ośmioklasisty j. angielski

2.V.2019r. (czwartek)

- Liceum Ogólnokształcące im. ppłk „Torfa” A. Załęskiego (max. 10 dni)

2.XI.2018r. (piątek ) – dzień po1 listopada

2.V.2019r. (czwartek)

6.V.2019r. – (poniedziałek) – egzamin maturalny j. polski

7.V.2019r. – (wtorek) – egzamin maturalny matematyka

8.V.2019r. (środa) – egzamin maturalny (j. angielski, j. niemiecki)

§ 2

 

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach mogą być zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie 21.II.2019r.

 

mgr  Wiesław Popek

Dyrektor Zespołu Szkół
w Strzegowie

   

Dzień języków obcych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

   

Egzamin ósmoklasisty - filmy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

Poniżej znajduje się playlista filmów dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

Filmy informacyjne

   

Zaproszenie na wojewódzką konferencję „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

Szanowni Rodzice,


informuję, że w dniu 28 lutego 2019 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 odbędzie się konferencja wojewódzka „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”.

Zaproszeni prelegenci omówią m. in. komunikację na różnych etapach życia, istotę i typologię zjawiska mowy nienawiści, metodę porozumiewania się bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), komunikację w szkole, przestępczość z nienawiści i odpowiedzialność w odniesieniu do tych czynów.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:00). Proszę o dokonywanie zgłoszeń uczestnictwa z wykorzystaniem poniższego linku: http://kuratorium.waw.pl/konferencja-komunikacja


Serdecznie zapraszam do zapisu (liczba miejsc jest ograniczona). O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Wiesław Popek

 

   

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

W środę 13.02.2019r w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt rocznik 2006 i młodszych.

Grającymi zespołami były SP7 Mława, SP Dąbrowa, SP Strzegowo, SP4 Mława.

Nasza drużyna zajęła 1 miejsce, najwięcej punktów zdobyły  Julia Błażkiewicz (20pkt) i Oliwia Kołecka (11pkt). Brawo dla naszych dziewcząt!

Wyniki były następujące:

  1. SP7 Mława - SP4 Mława  6:18
  2. SP Dąbrowa - SP Strzegowo   4:9
  3. SP7 Mława - SP Dąbrowa   10:24
  4. SP Strzegowo - SP4 Mława  18:14
  5. SP7 Mława  - SP Strzegowo   2:24
  6. SP Dąbrowa - SP4 Mława  4:2

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu 503107-N-2019  z dnia 2019-01-14 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Strzegowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę oleju opałowego do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OLKOP BIS Sp. z o.o

Ul. Szosa Rypińska 26

87-400 Golub-Dobrzyń

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi 172793,11 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”. Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm, siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

OLKOP BIS Sp.z o.o

ul. Szosa  Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo-Budowlano Handlowe Z.Niziński – Zdzisław Niziński

ul. Serocka 11 A 07-200 Wyszków

 

97,56

97,56

3

Ryszard Domżalski “Paliwex” spółka jawna

Ul. Sierpecka 5

09-317 Lutocin

 

96,67

 

96,67

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

mgr Wiesław Popek

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Strzegowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Druk oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postepowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

   

Podziękowania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator

Za udzieloną pomoc otrzymaliśmy podziękowania od dyrekcji Domów Dziecka w Kowalewie oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

 

   

Strona 4 z 48

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>