Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 • Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół  w Strzegowie . Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele: pani Zofia Usiądek , pan Osiński Tomasz , pan Pałuba Przemysław, pani Magdalena Celmer .
 • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół w Strzegowie .
 • Oceniany będzie w kategoriach :

-  kl. I-III,

-  kl. IV-VII

-  II, III gimnazjum + I-III LO

 • Celem Konkursu jest :

- wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

- wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,

- popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,

- umacnianie świadomości narodowej,

- kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

 • Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów podanych w załączniku nr 1. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom (punkt nr 5) a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.
 • Za utwór patriotyczny uznaje się:

- pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,

- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,

- piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,

- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

 • Uczestnicy konkursu:

W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno - instrumentalne.  Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30kwietnia 2018 roku do osób odpowiedzialnych za konkurs.

 • Kryteria oceny wykonywanych utworów:

- dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

- oryginalność interpretacji,

-  staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),

- ogólny wyraz artystyczny.

 • Nagrody

Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespół Szkół w Strzegowie.   Przyznana zostanie także nagroda publiczności.   Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 • Terminy:

Zgłoszenia do konkursu dokonuje wychowawca klasy lub sam zainteresowany  do dnia 30 kwietnia 2018 roku przekazując informację : pani Zofii Usiądek , panu Tomaszowi Osińskiemu, panu Przemysławowi Pałubie  , pani Magdalenie Celmer  .

Konkurs odbędzie się 10 maja 2018r.  w hali sportowej Zespołu Szkół w Strzegowie.

Próba generalna odbędzie się 8 kwietnia 2018 r.  godz. 11.50 w hali sportowej Zespołu Szkół w Strzegowie (szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie podany w terminie późniejszym).

Bez zgody organizatora nie wolno zmieniać repertuaru po 30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1                                                   Repertuar

 • Warszawianka 1831 r.”
 • „Rota”
 • „My Pierwsza Brygada”
 • „O mój rozmarynie”
 • „Piechota”
 • „Wojenko, wojenko cóżeś ty za  pani”
 • „Przybyli ułani pod okienko”
 • „Rozkwitają pąki białych róż”
 • „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
 • „Rozszumiały się wierzby płaczące”
 • „Czerwone maki na Monte Cassino”
 • „Hej chłopcy, bagnet na broń”
 • „Pałacyk Michla”
 • „Hymn Sybiraków”
 • „Modlitwa obozowa”
 • „Warszawskie dzieci”
 • „Biały krzyż”
 • „Ostatni list”
 • „Honor i gniew”
 • „Mury”
 • „Piosenka dla córki”
 • Żeby Polska była Polską”
 • „Taki kraj