Obchody Dnia Papieskiego w Liceum Ogólnokształcącym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

40 lat temu Jan Paweł II został wybrany na Stolicę Piotrową. Z tej okazji 15 października nasza szkoła uczestniczyła we Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz strzegowskiej parafii ks. Józef Błaszczak.

Hasłem 18 Dnia Papieskiego są słowa pochodzące z literackiego dziedzictwa Jana Pawła II „Promieniowanie ojcostwa”. Jest to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Hasło to przypomina nam, że Bóg wyszczególnia swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbawienie. Wskazuje nam, abyśmy należycie przeżywali tajemnicę ojcostwa, najpierw przez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a następnie przez właściwe przeżywanie relacji ojcowskich między ludźmi.

Po Mszy Św. uczniowie liceum pod czujnym okiem ks. Dariusza Nowotki, p. Lidii Błazińskiej oraz p. Jolanty Wilczewskiej przybliżyli nam najpierw młodzieńcze lata Karola Wojtyły oraz Jego relację z Ojcem. To On nauczył go najważniejszej w Jego życiu modlitwy do Ducha Świętego. W nawiązaniu do 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pokazali nam również, jak Ojciec Święty kochał swoją Ojczyznę-Polskę. Wykonywane przez nasze uczennice piosenki uzupełniały recytowane teksty, tworząc jedną, spójną całość. Na sam koniec nie zabrakło oczywiście ulubionej oazowej pieśni Jana Pawła II- Barki.

Dzień Papieski to nie jedyna uroczystość w której nasze liceum wzięło udział tego dnia. Dokładnie 100 lat temu Bolesław Nygowski, które grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Strzegowie i którego tego dnia odwiedziliśmy brał udział w akcji dywersyjnej POW- napad na posterunek Policji w Strzegowie. Posterunek ten był zajęty przez żandarmerię oraz niemieckich żołnierzy. Niestety akcja zakończyła się klęską. Nygowski zginął poprzez strzał od niemieckich żołnierzy. Inni uczestnicy, którym udało się przeżyć, zostali pojmani następnego dnia i okrutnie torturowani. To dzięki P. J. Karwowskiemu poznaliśmy historię tamtejszych wydarzeń.

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie p. Wiesław Popek wraz z Wójtem Gminy Strzegowo p. Wiesławem Zalewskim oraz uczniami naszej szkoły złożyli na grobie P. Nygowskiego kwiaty i zapalili znicze.