ZARZĄDZENIE NR 3/2018/2019

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie zmieniające Zarządzenie nr 2 /2018/2019 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

§1

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkół ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 dla:

 

- Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki oraz oddziały gimnazjalne        (max 8 dni)

2.XI.2018r. (piątek ) – dzień po1 listopada

10.IV.2019r. (środa) – egzamin gimnazjalny część humanistyczna

11.IV.2019r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza

12.IV.2019r. (piątek) – egzamin gimnazjalny część językowa

15.IV.2019r. ( poniedziałek) – egzamin ośmioklasisty j. polski

16.IV.2019r. ( wtorek) – egzamin ośmioklasisty matematyka

17.IV.2019r. ( środa) – egzamin ośmioklasisty j. angielski

2.V.2019r. (czwartek)

- Liceum Ogólnokształcące im. ppłk „Torfa” A. Załęskiego (max. 10 dni)

2.XI.2018r. (piątek ) – dzień po1 listopada

2.V.2019r. (czwartek)

6.V.2019r. – (poniedziałek) – egzamin maturalny j. polski

7.V.2019r. – (wtorek) – egzamin maturalny matematyka

8.V.2019r. (środa) – egzamin maturalny (j. angielski, j. niemiecki)

§ 2

 

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach mogą być zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie 21.II.2019r.

 

mgr  Wiesław Popek

Dyrektor Zespołu Szkół
w Strzegowie