Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki (max 6 dni)

2.I.2020r. (czwartek ) – dzień po Nowym Roku
3.I.2020r. (piątek)
21.IV.2020r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty - j. polski
22.IV.2020r. (środa) – egzamin ósmoklasisty - matematyka
23.IV.2020r. ( czwartek) – egzamin ósmoklasisty język obcy
12.VI.2020r. ( piątek) – dzień po Bożym Ciele

Liceum Ogólnokształcące im. ppłk „Torfa” A. Załęskiego (max. 10 dni)

2.I.2020r. (czwartek ) – dzień po Nowym Roku
3.I.2020r. (piątek)
4.V.2020r. – (poniedziałek) – egzamin maturalny j. polski
5.V.2020r. – (wtorek) – egzamin maturalny matematyka
6.V.2020r. (środa) – egzamin maturalny (j. angielski, j. niemiecki)
12.VI.2020r. ( piątek) – dzień po Bożym Ciele

Pełna treść zarządzenia