Ewakuacja w szkole…
 
24 października o godzinie 9:00 nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół w Strzegowie usłyszeli alarm ewakuacyjny. Każda osoba przebywająca w tym czasie w budynku, musiała go niezwłocznie opuścić. Wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie oczekiwano na informacje o przyczynie alarmu. Na szczęście okazało się, że jest to tylko próbna ewakuacja. Pani dyrektor Elżbieta Pisarek zorganizowała przeprowadzenie takiej akcji wraz z nauczycielami Edukacji dla Bezpieczeństwa panią Renatą Besser Pawłowską i panem Tomaszem Osińskim, w celu przećwiczenia zasad postępowania w sytuacji pożaru. Po próbnej ewakuacji wiemy już, że jesteśmy w stanie bardzo szybko i sprawnie opuścić szkołę w przypadku zagrożenia.
 
 
Obszerna fotorelacja na stronie: