Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia szkoły

Historia Liceum Ogólnokształcącego

    Organizację gimnazjum w Strzegowie rozpoczął w 1945 roku Pan Kazimierz Makowski ze Strzegowa po rozmowie z Tadeuszem Trzebuchowskim, Józefem Bukowskim, Kołeckim, Wardowskim, braćmi Konopka, Władysławem Makowskim, Kornalewskim, Janem Bukowskim, braćmi Józefem i Feliksem Makowskimi.

    Pomysł Pana Kazimierza Makowskiego o zorganizowaniu gimnazjum o własnych siłach w Strzegowie uzyskał poparcie grupy działaczy Podokręgu „Wkra” BCh Antoniego „Torfa” Załęskiego (obecnie patrona szkoły), Tadeusza Kuligowskiego i Kazimierza Kuligowskiego. Sprawa zorganizowania gimnazjum została przedstawiona Radzie Gminy. Rada jednomyślnie zdecydowała o zorganizowaniu takiej szkoły w Strzegowie, zapewniając lokal, oraz upoważniła Pana Kazimierza Makowskiego do naboru kadry nauczycielskiej i uczniów. Pan Kazimierz Makowski został pierwszym dyrektorem gimnazjum i pełnił tę funkcję od 1945 roku do 1948 roku.

    Pierwsze zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w marcu 1945 roku i trwały do połowy lipca 1945 r. Pierwszymi nauczycielami, pierwszej jedynej klasy liczącej 40 uczniów (w wieku 13-17 lat) byli: Kazimierz Makowski, Feliks Makowski, Krystyna Renner i Wacława Tyszka. Ks. Grochowski nauczał religii. W roku szkolnym 1945/46 przybyła nowa pierwsza klasa. Przybył nowy nauczyciel Pan Eugeniusz Chądzyński. Był to bardzo trudny i ciężki okres. Brakowało lokali i kadry nauczycielskiej. W roku 1946 Minister Oświaty, Czesław Wycech, utworzył Państwowe Gimnazjum w Strzegowie. Gimnazjum było zorganizowane według norm obowiązujących przed 1939 rokiem, czyli po szkole podstawowej nauka trwała 4 lata, potem tzw. „mała matura” upoważniająca do nauki w liceum. Po dwóch latach nauki w liceum przystępowano do „dużej matury”.

Dokument założycielski

    W 1949 r. Minister Oświaty połączył gimnazjum i szkołę podstawową, tworząc szkołę jedenastoletnią stopnia podstawowego i licealnego. Obydwie szkoły znalazły się pod wspólną dyrekcją w jednym odbudowanym budynku.

    Pierwsza matura wypadła w roku 1951, po sześciu latach funkcjonowania szkoły grupa maturzystów liczyła 14 osób.

    Od roku 1945 do 1948 zajęcia lekcyjne odbywały się w izbach w trzech domach. Domy te stanowiły przed wojną własność Żydów. W 1948 roku oddano do użytku wyremontowany po zniszczeniach wojennych budynek szkolny.

Widok ogólny budynku szkolnego z lat 1948-1962

    W roku 1953 powstał internat. Był to budynek drewniany o siedmiu izbach. Od roku 1953 do 1966 zakwaterowanie uczniów odbywało się także w pomieszczeniach wynajmowanych od prywatnych właścicieli, które były rozrzucone w rożnych punktach geograficznych Strzegowa. W styczniu 1967 roku oddano do użytku nowo wybudowany internat na 100 miejsc. Obiekt funkcjonuje po dzień dzisiejszy przy ul. Ciechanowskiej.

    W roku 1962 dobudowano do dotychczasowego budynku jeden pion. Uzyskano 12 pomieszczeń w tym 6 klas lekcyjnych W roku 1956 zbudowano przy budynku szkolnym pawilon (budynek drewniany) mieszczący salę gimnastyczną i stołówkę internacką. Jadalnia posiadała 40 miejsc, w której wy- dawano około 170 posiłków. Często stołówka wykorzystywana była również jako scena, a sala gimnastyczna jako widownia do organizowania imprez rozrywkowo-kulturalnych i innych.

    W roku 1991 w miejscu po byłym pawilonie oddano do użytku nowo wybudowaną pełnowymiarową (20 x 30 m²) salę gimnastyczną i boisko sportowe. Ponadto uporządkowano i zagospodarowano teren wokół szkoły.

    W dniu 17 maja 1970 r. dokonano uroczystego odsłonięcia popiersia „Torfa” Załęskiego - patrona szkoły. Odsłonięcia dokonał Pan Tadeusz Fijałkowski „Knot”, kolega „Torfa”, autor książki „Pod kryptonimem Wkra”. Od tej daty nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. „Torfa” A. Załęskiego w Strzegowie.

    W roku 1974 ufundowano sztandar.

  W latach 1977-1985 przy Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowało Liceum Zawodowe o kierunku rolniczym, które umożliwiło młodzieży zdobycie matury i kwalifikacji rolniczych. W 1991 roku nastąpiło rozdzielenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

   Po wprowadzeniu reformy oświaty w roku 1999 w strzegowskiej placówce powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, dla którego pobudowano odrębne, dwupiętrowe skrzydło, a także powstało trzyletnie liceum. Rozpoczęła też funkcjonowanie szkolna stołówka. Trzyletnie gimnazjum za patrona przyjęło Papieża Jana Pawła II i otrzymało w związku z tym sztandar.

  Od 1 września 2013 roku wszystkie szkoły na mocy uchwały Rady Gminy utworzyły jednolity Zespół Szkół pod wspólną dyrekcja. W związku z kolejną reformą oświaty Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II uległo likwidacji. Ostatnia klasa tej placówki zakończyła naukę w czerwcu 2019 roku. We wrześniu tego roku pojawiła się ósma klasa zreformowanej szkoły podstawowej.

Data dodania: 2024-03-09 17:03:01
Data edycji: 2024-03-19 14:50:13
Ilość wyświetleń: 171

"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwijać"

J. Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej