W czwartek 9 listopada 2023 roku w Mławie odbyła się Młodzieżowa Giełda Zawodów zorganizowana przez Starostę Mławskiego i Powiatowy Urząd Pracy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej pod opieką pani Renaty Besser Pawłowskiej i Katarzyny Jaworskiej, przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie wraz z wychowawcami panią Lidią Błazińską, panią Jolantą Wilczewską i panią Joanną Krysiak. Uczestnicy mogli poznać ofertę Ochotniczych Hufców Pracy, skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, porozmawiać z pośrednikiem pracy, pobrać pomagające planować przyszłość informatory i ulotki. Od pracodawców i osób wykonujących dany zawód mieli możliwość dowiedzieć się, jakie wykształcenie trzeba zdobyć, aby go wykonywać. Dzięki temu będą mogli świadomie dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej i zaplanować swoją karierę zawodową.

 Obszerna fotorelacja na stronie: