W piątek 26 marca 2021r. dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie pan mgr Wiesław Popek wręczył dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 najzdolniejszym uczniom naszego Liceum.
 
Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 
Dyplomy odebrali:
Alicja Zieleniewska uczennica klasy IIA (liceum czteroletnie)
Mateusz Parzuchowski uczeń klasy III (liceum trzyletnie)
 
Dyplomy zostały wręczone w reżimie sanitarnym.
 
Gratulujemy waszym Rodzicom i życzymy wam dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a także zachęcamy do realizowania marzeń i celów, które obecnie wydają się trudno osiągalne.
 
 
 
 
 
 
 

Login