Zarządzenie nr 7/ 2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Strzegowie

z dnia 9 czerwca  2020 r.

w sprawie trybu i terminów odbioru świadectw przez uczniów

Zespołu Szkół w Strzegowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków i  rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii określam następujący sposób odbioru świadectw przez uczniów  Zespołu Szkół w Strzegowie

§1

  1. Uczniowie lub rodzice uczniów Zespołu Szkół w Strzegowie odbierają świadectwa promocyjne i ukończenia zgodnie z poniższym harmonogramem dla  klas 0-VIII SP i I-II LO

 

26.06.2020r.

oddział przedszkolny – godz. 8.00 – 8.30

I a- godz. 8.35 – 9.05 sala nr 2

Kl. I b – godz. 9.45 – 10.15 sala nr 3

Kl. II a- godz. 8.00 – 8.30 sala nr 6 sp

Kl. II b godz. 10.20 – 10.50 sala nr 8

Kl. III a godz. 11.00 – 11.30 sala nr 5

Kl. III b godz. 11.45 – 12.15 sala nr 8

Kl. IV a – godz. 8.35 – 9.05 sala nr 3 gim

Kl. IV b-  godz. 9.45 – 10.15 sala nr 13

Kl. V a - godz. 8.35 – 9.05 sala nr 11

Kl. V b - godz. 11.00 – 11.30 sala nr 2 gim

Kl. V c   -godz. 9.45 – 10.15 sala nr 4

Kl. VI a  -godz. 10.20 – 10.50 sala nr 10 gim

Kl. VI b -godz. 11.00 – 11.30 sala nr 5 gim

Kl. VI c -godz. 10.20 – 10.50 sala nr 14

Kl. VII a -godz. 11.45 – 12.15 sala nr 12

Kl. VII b  - godz. 11.00 – 11.30 sala nr 17

Kl. VIII a- godz. 12.00 – 12.30 sala nr 15

Kl. VIII b -godz. 12.00 – 12.30 sala nr 4

Kl. I a LO - godz. 8..00 – 8.30 sala nr 28

Kl. I b LO – godz. 8..00 – 8.30 sala nr 8 gim

Kl. II LO - godz. 8.35 – 9.05 sala nr 27

 

  1. W klasie z wychowawcą może przebywać najwyżej 12 osób. Jeżeli klasa liczy więcej niż 12 osób , pozostali uczniowie wchodzą po pierwszej grupie. Oczekujący na wejście do sali lekcyjnej powinni zachować bezpieczny odstęp między osobami ( 1,5 m) .
  2. Jeżeli uczeń / rodzic nie będzie mógł odebrać świadectwa ukończenia szkoły lub promocyjnego w wyznaczonym terminie, z ważnych powodów, to będzie mógł to zrobić w terminie późniejszym po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

§2

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków odbioru świadectw  ze szkoły należy przestrzegać następujących zasad:

  1. każdy uczeń / rodzic powinien być w  maseczce i  rękawiczkach (uczniowie kl. VIII powinni posiadać własny długopis do podpisania odbioru świadectwa)
  2. przed wejściem do szkoły , należy zdezynfekować rękawiczki i założyć maseczkę. (przy wejściu do szkoły znajdują się dystrybutory z płynem dezynfekującym).
  3. Ze względu na wprowadzenie ograniczeń w okresie epidemii autobusy dowożące dzieci do szkoły nie będą kursowały . Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

   Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie

mgr Wiesław Popek


Login