Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN

Akty prawne

Celem procedur jest:

  • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów chorobowych.
  2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. maseczki, stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
  3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
  4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole.
  6. Czytelnia i wolny dostęp do półek zostają wyłączone z użytkowania.
  7. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce i poddane 2-dniowej kwarantannie.
  8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, zakładania maseczki, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.