Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej  publicznej  szkoły ponadpodstawowej: 

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego      

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami .

od 15 czerwca  2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

3

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r. godz. 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00